Składniki czynszu

 

Od 1 maja 2017 roku na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza SMLW w Mońkach ustaliła wysokość stawek:
- odpis na fundusz remontowy – 0,98 zł/m2 - zmniejszenie o 0,17 zł/m2,
- zaliczka na centralne ogrzewanie – 2,25 zł/m2 – zmniejszenie o 0,05 zł/m2,
- stawka opłaty eksploatacyjnej – zmniejszenie o 0,07 zł/m2 do wysokości:

  • 1,68 zł/m2 – dotyczy członków spółdzielni posiadających odrębną własność lokal mieszkalnych,
  • 1,78 zł/m2 – dotyczy członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych,
  • 1,78 zł/m2 – dotyczy osób nie będących członkami, posiadających odrębną własność lokali mieszkalnych,
  • 1,87 zł/m2 – dotyczy osób nie będących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych.