Historia Spółdzielni Mieszkaniowej

 

 • Zebranie założycielskie odbyło się 23 lutego 1968 roku
 • Pierwszym Prezesem Spółdzielni został Zenon Masalski
 • Pierwsze bloki oddano do użytku w 1970 roku - Wyzwolenia 2 i 2A
 • Statut został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 1970 roku, a następnie zarejestrowany w dniu 8 kwietnia 1971 roku pod Nr rejestru Spółdzielni Rs.132
 • 30 maja 1972 roku została przyjęta nazwa - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Mońkach
 • 16 października 1975 roku - zarejestrowany został Statut Spółdzielni, uchwalonego na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 1975 roku
 • 28 maja 1977 roku Rada Spółdzielni upoważniła Zarząd do nabycia terenów na potrzeby Spółdzielni
 • 28 czerwca 1983 roku - przyjęcie nowego statutu
 • 16 września 1983 roku Rada Spółdzielni upoważniła Zarząd do nabywania terenów na potrzeby Spółdzielni
 • 29 lipca 1986 roku Rada Spółdzielni upoważniła Zarząd do nabywania terenów na potrzeby Spółdzielni
 • 21 marca 1990 roku zmiana Zarządu: Andrzej Maciorowski - Prezes, Marek Pogorzelski - zastępca Prezesa, Ryszard Świerzbiński - członek Zarządu
 • 12 lipca 1990 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni upoważniła Zarząd do nabywania terenów na potrzeby Spółdzielni
 • 1 czerwca 1992 roku Marka Pogorzelskiego wybrano na Prezesa Spółdzielni, Dariusza Strzałkowskiego wybrano na Zastępcę Prezesa
 • 2 marca 1993 roku wybrano Zastępcę Prezesa - Antoninę Szafrańską
 • 24 lutego 1994 roku wybrano społecznego członka Zarządu - Eugeniusza Makowskiego
 • 23 czerwca 1995 roku uchwalono nowy Statut Spółdzielni
 • 16 listopada 1998 roku wybrano na Członka Zarządu - Justynę Masalską
 • 17 maja 1999 roku wybrano na Prezesa Spółdzielni - Leszka Wincentego Lachowskiego
 • 12 lutego 2002 roku wybrano na stanowisko Prezesa Zarządu - Krzysztofa Waldemara Pieńkowskiego
 • 8 lutego 2007 roku wybrano na stanowisko Prezesa Zarządu - Romana Klepadło