Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Mońkach ogłasza nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Mońkach przy ul. Leśnej 59 m 3 o powierzchni użytkowej 72,13 m2, I piętro.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Biurze Spółdzielni przy ul. Wyzwolenia 6. Cena wywoławcza wynosi 180200 zł - wadium wynosi 5000 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 85 716-23-22.

Zarząd SMLW


Szanowni mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Mońkach informuje, iż rozliczone zostały koszty ogrzewania za 2015r. Sprzyjająca aura, oszczędne podejście mieszkańców, ale też docieplenia budynków i nieustanne inwestycje poprawiające efektywność ogrzewania, dały efekt w postaci zwrotu w wysokości 3,86 zł za każdy m2 mieszkaniami - i to mimo obniżenia w ub r. zaliczki na centralne ogrzewanie aż o 12 gr/m2. Racjonalne gospodarowanie wodą w 2015r. przyniosło też zwrot na wodzie technicznej w wysokości 0,33 zł/m2.
Łączny zwrot wyniesie więc 4,19 zł/m2. Przykładowo, dla mieszkania o powierzchni 60,55 m2 to kwota 253,70 zł.
Prosimy o uwzględnienie zwrotu, wnosząc opłatę czynszu za kwiecień br.

Zarząd SML-W w Mońkach