Mieszkanie na sprzedaż

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowej w Mońkach oferuje do sprzedaży w drodze przetargu mieszkanie położone w Mońkach przy ulicy Wyzwolenia 11B m 24 o powierzchni użytkowej 32,34 m2, IV piętro.

Przetarg w formie ustnej licytacji odbędzie się w dniu 20 marca 2019 roku o godz. 10:00 w biurze Spółdzielni

Cena wywoławcza za w/w lokal wynosi 86.823 zł - wadium wynosi 3.000 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 716 2322.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pikniku rodzinnego z okazji 50-lecie istnienia SML-W w Mońkach

Pół wieku tradycji

50 lat istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej to okres, w którym dzięki inicjatywie jej założycieli powstał duży organizm budujący mieszkania i zarządzający nimi.

Z satysfakcją należy stwierdzić, że w ogromnym stopniu przyczyniła się do reaktywacji "młodego" wizerunku miasta właśnie ta Spółdzielnia, jej założyciele, pracownicy, a przede wszystkim jej członkowie. W okresie minionych lat powstał ogromny potencjał mieszkaniowy, obejmujący kilkaset mieszkań zamieszkiwanych przez 10 tys. mieszkańców Moniek. Szczególnie dużo mieszkań wybudowano w dekadzie lat siedemdziesiątych. Dynamiczny rozwój odbywał się przy dużym zaangażowaniu władz Spółdzielni i jej pracowników. Wraz z rozwojem Spółdzielni powstały nowe działy, które służyły jej członkom poprzez codzienne administrowanie zasobami, konserwację, remonty i bogatą ofertę kulturalną.

Minione lata były mocno zaznaczone licznymi osiągnięciami, stale rozbudowywanym potencjałem, tworząc w rezultacie wspólne dobro będące własnością jej członków. Upływający czas to liczne fakty i zdarzenia dzięki zaangażowaniu pracowników i tych, którzy na co dzień nieśli swą pomoc i wkład w jej budowanie, jak i w codziennym istnieniu – wspólnie tworząc jej pomyślność i historię.

W minionych latach stale zmieniał się status Spółdzielczości i zakres pomocy państwa. Wspólnie przeżywaliśmy również dziejowe zmiany ustrojowe i polityczne, które miały swój istotny wpływ na to, czym jest Spółdzielczość dzisiaj.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem pracowników Spółdzielni, Zarządów, członków Rad Nadzorczych i Rad Osiedlowych, których osobiste zaangażowanie sprawiły, że Spółdzielnia i jej mieszkańcy mogą być dumni z uzyskanych wyróżnień, certyfikatów i dobrych opinii w środowisku.